!!! AKCIJA – SOLARNI PAKETI !!!

SOLARNI PAKET 1 – 217000,00 din sa porezom !!
– 2 KOLEKTORA BOSCH , sa držačima za kosi krov ,
sistemom za povezivanje i odzračivanje
– Bojler 200 lit BOSCH, sa solarnim izmenjivačem i
automatskim elektro grejačem 3 kW, 220 V
– Odgovarajuća solarna pumpna grupa, sa potrebnim prikljičcima i expanzionom posudom + (crevo i držač)
– Solarna automatika MKT
– Za instalaciju su samo još potrebne cevi ,
za šta prosleđujemo detaljna uputstva !!!

SOLARNI PAKET 2 – 223000,00 din sa porezom !!
– 2 KOLEKTORA BOSCH , sa držačima za kosi krov ,
sistemom za povezivanje i odzračivanje
– Bojler 300 lit BOSCH, sa solarnim izmenjivačem i
priključkom za kotao
– Odgovarajuća solarna pumpna grupa, sa potrebnim prikljičcima i expanzionom posudom + (crevo i držač)
– Solarna automatika MKT
– Za instalaciju su samojoš potrebne cevi ,
za šta prosleđujemo detaljna uputstva !!!