Automatika – Izrada i servis

BUDERUS SISTEMI ZA UPRAVLJANJE GREJANJEM OBEZBEĐUJU VELIKE UŠTEDE, DALJINSKU KONTROLU, JEDNOSTAVNU UPOTREBU
BUDERUS SISTEMI ZA UPRAVLJANJE GREJANJEM OBEZBEĐUJU VELIKE UŠTEDE, DALJINSKU KONTROLU, JEDNOSTAVNU UPOTREBU

STOR GAS vrši usluge u vezi izbora i isporuke opreme kao i podešavanje automatike

AUTOMATIKA KOTLA NA PELET ZA UPRAVLJANJE MEŠNIM GREJNIM KRUGOM PREMA SPOLJAŠNJIM USLOVIMA I ZAGREVANJE SANITARNE VODE
AUTOMATIKA KOTLA NA PELET ZA UPRAVLJANJE MEŠNIM GREJNIM KRUGOM PREMA SPOLJAŠNJIM USLOVIMA I ZAGREVANJE SANITARNE VODE
KOMBINOVANI GORIONIK - KOMANDNI ORMAN, DETALJ
KOMBINOVANI GORIONIK – KOMANDNI ORMAN, DETALJ
MONTAŽA OPREME U KOTLARNICI ZAHTEVA PLANIRANJE KOTLARNICE, PROJEKTOVANJE KOTLARNICE, ISKUSTVO U MONTAŽI
MONTAŽA OPREME U KOTLARNICI ZAHTEVA PLANIRANJE KOTLARNICE, PROJEKTOVANJE KOTLARNICE, ISKUSTVO U MONTAŽI
AKUMULATOR TOPLOTE - KOTAO NA DRVA I PELET SA AUTOMATIKOM ZA PODNO GREJANJE
AKUMULATOR TOPLOTE – KOTAO NA DRVA I PELET SA AUTOMATIKOM ZA PODNO GREJANJE

Oprema za kotlarnicu mora biti usklađena međusobno i sa propisima.

Kvalitetna oprema koja je pogrešno montirana, nepravilno puštena u rad ili odabrana – nema nikakvu vrednost.