BUDERUS SISTEMI ZA UPRAVLJANJE GREJANJEM OBEZBEĐUJU VELIKE UŠTEDE, DALJINSKU KONTROLU, JEDNOSTAVNU UPOTREBU

BUDERUS SISTEMI ZA UPRAVLJANJE GREJANJEM OBEZBEĐUJU VELIKE UŠTEDE, DALJINSKU KONTROLU, JEDNOSTAVNU UPOTREBU

STOR GAS vrši usluge u vezi izbora i isporuke opreme kao i podešavanje automatike

AUTOMATIKA KOTLA NA PELET ZA UPRAVLJANJE MEŠNIM GREJNIM KRUGOM PREMA SPOLJAŠNJIM USLOVIMA I ZAGREVANJE SANITARNE VODE

AUTOMATIKA KOTLA NA PELET ZA UPRAVLJANJE MEŠNIM GREJNIM KRUGOM PREMA SPOLJAŠNJIM USLOVIMA I ZAGREVANJE SANITARNE VODE

KOMBINOVANI GORIONIK - KOMANDNI ORMAN, DETALJ

KOMBINOVANI GORIONIK – KOMANDNI ORMAN, DETALJ

MONTAŽA OPREME U KOTLARNICI ZAHTEVA PLANIRANJE KOTLARNICE, PROJEKTOVANJE KOTLARNICE, ISKUSTVO U MONTAŽI

MONTAŽA OPREME U KOTLARNICI ZAHTEVA PLANIRANJE KOTLARNICE, PROJEKTOVANJE KOTLARNICE, ISKUSTVO U MONTAŽI

AKUMULATOR TOPLOTE - KOTAO NA DRVA I PELET SA AUTOMATIKOM ZA PODNO GREJANJE

AKUMULATOR TOPLOTE – KOTAO NA DRVA I PELET SA AUTOMATIKOM ZA PODNO GREJANJE

Oprema za kotlarnicu mora biti usklađena međusobno i sa propisima.

Kvalitetna oprema koja je pogrešno montirana, nepravilno puštena u rad ili odabrana – nema nikakvu vrednost.