Kepo kotlovi na pelet – najbolji domaći kotlovi

Kepo kotlovi na pelet – najkvalitetniji domaći proizvod!

Štedljivi kotlovi sa velikim stepenom korisnosti !!!
Za montažu je potrebno vrlo malo prostora.
Jednostavni zahtevi za dimnjak.
U opsegu isporuke : pumpa, ekspanziona posuda,
tekstualni programski displej,
ugrađen sanduk za pelet

20 kW – 180.000,00 din
25 kW – 205.000,00 din
35 kW – 270.000,00 din

Modeli sa automatskim čišćenjem:

20 kW – 215.000,00 din
25 kW – 240.000,00 din
35 kW – 300.000,00 din

Svim modelima se može upravljati mobilnom aplikacijom,
pomoću WI-Fi komunikacionog modula: 11918,00 din

Cene su sa PDV.