Primena

Funkcija toplotnih pumpi je

 –  zagrevanje  objekata,

 –  hlađenje  objekata

 –  priprema tople sanitarne vode.

Mogućnost primene je neograničena:  stambeni i poslovni objekti, bolnice, škole, sportski objekti………

Kapacitet je takođe neograničen.

  U režimu grejanja, najbolji rezultati se postižu sa niskotemperaturnim sistemima: podno ili zidno grejanje, fan coil instalacije

  Za  hlađenje  je  najbolja  kombinacija  toplotna pumpa – fan coil.
Posebna je pogodnost što toplotna pumpa za hlađenje može koristiti i običnu bunarsku ili rečnu vodu,
bez utroška dodatne energije za rashlađivanje

  Priprema  tople vode  je moguća tokom cele godine i u kombinaciji sa solarnim sistemom se dobija visoka efikasnost i velika ušteda

Toplotne pume troše električnu energiju!

                            Važne osobine:   – COP – parametar koji  pokazuje odnos uložene enrgije i energije predate sistemu

                                                           –  nivo buke  i  težina uređaja (npr, ukoliko se montira na krovu objekta)

                                                            – kompaktnost  (konstrukcija, kvalitet sastavnih delova, način spajanja elemenata…)

                                                            – postojanost na stalne promene režima rada

                                                            – kvalitet sastavnih delova (kompresor, ventili, ventilator…)

TOPLOTNA PUMPA BOSCH U KOMBINACIJI SA SOLARNIM BOJLEROM
TOPLOTNA PUMPA BOSCH U KOMBINACIJI SA SOLARNIM BOJLEROM