Vrste toplotnih pumpi

VAZDUH – VODA

                 – energiju vazduha pretvaraju u vodu za grejanje ili hlađenje

                 – najefikasnije u režimu grejanja su do 7 C spoljašnje temperature

                 – investiciono najpovoljnije

 

VODA – VODA

                – energiju bunarske, rečne, jezerske vode….pretvaraju u vodu za grejanje ili hlađenje

                – jednako efikasne kod svake spoljašnje temperature

                – zahtevaju sistem za napajanje vodom (pumpa, transportni vod) i 
                   sistem za odvod ,,prerađene,, vode (npr. drugi bunar)

                – neophodan je konstantan dotok vode kao izvora energije

 

ZEMLJA – VODA

                 – temperaturu zemlje koja je stalna na određenoj dubini,  pretvaraju u vodu za grejanje ili hlađenje

                 –  jednako efikasne kod svake spoljašnje temperature

                 – energiju zemlje dobijaju preko dubinskih sondi, kolektorskog polja ili ,,energetskih stubova,,

                 – investiciono najskuplje ali  najefikasnije