DSC_0292

gasni_prirubni─ìki_ventil_za_visok_pritisak

GASNI PRIRUBNIČKI VENTIL ZA VISOK PRITISAKisparivacka-stanica-tokom-faze-montaze

ISPARIVAČKA STANICA TOKOM FAZE MONTAŽErezervoar_I_isparivacka_stanica

INSTALACIJA ZA TEČNI NAFTNI GAS

Rezervoar + isparivačka stanica; napajanje postrojenja za preradu otpadnog aluminijuma